Let op: de eerste spelronde is beëindigd, hierbij maakte je kans op je lengte in VI Boxershorts!

Actievoorwaarden ‘VI Boxershort’ 

 • Deelname aan de actie ‘VI Boxershort’ is mogelijk van 12 maart 2018 tot en met 31 december 2018 (hierna: de “Actieperiode”). De Actieperiode is verdeeld in verschillende rondes (hierna: de “Spelrondes”), welke Spelrondes in deze actievoorwaarden (nader) bekend worden gemaakt. De deelnemers maken per Spelronde kans op het winnen van prijzen. Aan het eind van de Spelrondes worden de winnaars aangewezen.

 

Spelronde 1: 12 maart 2018 tot en met 3 april 2018

200x: een Pele bal,  ter waarde van €  10,-.

1x: zijn/haar lengte in VI Boxershorts (op basis van 3 cm per boxershort inclusief verpakking), ter waarde van € 8,- per boxer.

Direct aan het einde van Spelronde 1 vindt er een (1) trekking plaats. De eerste tweehonderd (200) deelnemers die gedurende Spelronde 1 een VI boxershort op www.voetbalinsideboxers.nl hebben gekocht winnen een bal. Uit het aantal deelnemers (dat gedurende Spelronde 1 een VI boxershort op www.voetbalinsideboxers.nl heeft gekocht) wordt door de computer at random de winnaar (1) van de VI Boxershorts geselecteerd.

Spelronde 2: 23 april 2018 tot en met 3 juni 2018

1x: een “Ranger” voetbaltafel, ter waarde van €  359,-.

Direct aan het einde van Spelronde 2 vindt er een (1) trekking plaats. Uit het aantal deelnemers (dat gedurende Spelronde 2 een VI boxershort op www.voetbalinsideboxers.nl heeft gekocht) wordt door de computer at random de winnaar (1) van de voetbaltafel geselecteerd.

Spelronde 3: 11 juni 2018 tot en met 17 juni 2018

1x: een Philips 32 inch Full HD Smart LED TV (32PFS5362/12) t.w.v. € 329,-

Direct aan het einde van Spelronde 3 vindt er een (1) trekking plaats. Uit het aantal deelnemers (dat gedurende Spelronde 3 een VI boxershort op www.voetbalinsideboxers.nl heeft gekocht) wordt door de computer at random de winnaar (1) van de LED TV geselecteerd.

Spelronde 4: 18 juni 2018 tot en met 24 juni 2018

1x: zijn/haar lengte in VI Boxershorts (op basis van 3 cm per boxershort inclusief verpakking), ter waarde van € 8,- per boxer.

Direct aan het einde van Spelronde 4 vindt er een (1) trekking plaats. Uit het aantal deelnemers (dat gedurende Spelronde 4 een VI boxershort op www.voetbalinsideboxers.nl heeft gekocht) wordt door de computer at random de winnaar (1) van de VI Boxershorts geselecteerd.  • - De actie staat in het teken van de promotie van de  VI Boxershorts.

  • - De deelnemer maakt kans op een van bovenstaande prijzen door gedurende de desbetreffende Spelronde minimaal een (1) VI boxershort te kopen op voetbalinsideboxers.nl

  • - Bij het annuleren van de aankoop vervalt de aanspraak op de prijs automatisch.

  • - Om in aanmerking te komen voor het winnen van een prijs moet de deelnemer de gevraagde informatie volledig en naar waarheid invullen.

  • - De winnaars worden na sluiting van de Spelrondes bekendgemaakt. Alleen als jij een van de winnaars bent wordt er persoonlijk contact met je opgenomen.

  • - De datum van levering van de prijs vindt plaats in overleg met de (toe)leveranciers van de prijs. De winnaars kunnen tot uiterlijk drie maanden na bekendmaking aanspraak maken op uitreiking van de prijs. Na deze periode vervalt de aanspraak op de prijs automatisch.

  • - In totaal vinden er tijdens de Actieperiode maximaal twintig trekkingen plaats.

  • - Voor zover verschuldigd, zal de organisator zorgdragen voor de afdracht en inhouding van kansspelbelasting. Overige mogelijk relevante belastingen komen voor rekening van de winnaars.

  • - Deelnemers moeten minimaal 18 jaar oud zijn of toestemming hebben van ouders of wettelijk voogd.

  • - De organisator handelt bij het organiseren van dit promotionele kansspel in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.

  • - Deelname is uitgesloten voor medewerkers van de organisator en inwonende partners of familie van voornoemde medewerkers en van door de organisator bij de organisatie van de actie ingeschakelde derden.

  • - Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

  • - De prijzen zijn persoonsgebonden en staan op naam van de winnaar. De prijzen zijn niet overdraagbaar, inwisselbaar voor geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is de organisator gerechtigd een andere winnaar te selecteren.

  • - De prijzen worden toegekend in de staat waarin ze zich bevinden. De organisator is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijzen noch voor eventuele schade bij de levering (verzending) van de prijs.

  • - De winnaar(s) van de prijs zal op verzoek van de organisator medewerking verlenen aan promotionele activiteiten van organisator voor zover dit in redelijkheid van hem/haar verlangd mag worden, waaronder begrepen publiciteit ten aanzien van de prijsuitreiking via social media.

  • - De organisator is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de actie noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de (deelname aan de) actie of de aanwijzing van de winnaars.

  • - Gebruik van de ter beschikking gestelde prijzen is voor rekening en risico van de winnaars. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de prijzen door de winnaars.

  • - De organisator is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website met betrekking tot de actie.

  • - De organisator is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de voorwaarden handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de actie of het verloop van de actie op oneerlijke wijze beïnvloeden. De organisator is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze voorwaarden gedurende de Actieperiode te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de actie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat organisator daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de actie, zal door organisator op passende wijze publiekelijk (bijvoorbeeld via haar website) bekend worden gemaakt.

  • - De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met de deelname aan de actie. De organisator mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens zal worden behandeld

De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de actie en de uitreiking van de prijzen. In dat kader is de organisator gerechtigd om de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de actie (waaronder begrepen (toe)leveranciers).

  • Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden aan.

  • Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de actie kunnen aan de klantenservice van de organisator gericht worden:

Spelronde 5: paintbalbon

Voorwaarden:

• De actie is niet geldig in combinatie met andere kortingen of acties.

• Je hebt de keuze uit 6 unieke locaties: Rotterdam, Antwerpen, Harderwijk, Nijmegen, Eindhoven en Assen.

• Je voucher is 6 maanden geldig na aankoop.

• Tickets zijn ook geldig op feestdagen en tijdens vakanties.

• Je dient vooraf te reserveren

• Op basis van beschikbaarheid.

• Minimum leeftijd: 18 jaar.

Progress Requires Willpower B.V

Electronweg 5, 1627LB Hoorn

Tel. nummer: +31 (0) 88 188 0990

BTW nummer: NL8581.60.638.B01

KVK nummer: 70142211

Bank rek. nummer: NL19 RABO 0325 1019 06

www.voetbalinsideboxers.nl